Looks 4 you
Internet

Glasvezel ook belangrijk in agrarische sector

Ook voor de boerenbedrijven is het gebruik van snel en kwaliteitsvol internet van groot belang.  In De Wolden is er een bewonersinitiatief ontstaan die al maanden hun behoefte voor glasvezelbekabeling kenbaar maken.   In de Wolden  zijn er verschillende plaatsen waar mee geen of amper gebruik kan maken van breedband of fatsoenlijk internet.  Waardoor er veen agrarische organisaties hier aanwezig zijn is de vraag naar glasvezel hier zeer hoog.  Ook voor bedrijven in de agrarische sector is het hedendaags onmogelijk om de bedrijfsuitvoering vlot te laten lopen zonder internet.

Net zoals in andere sectoren is ook in deze sector veel innovatie mogelijk waarbij de noodzaak voor een fatsoenlijke organisatie zeer hoog ligt. Er is onlangs een onderzoek gedaan waarbij men tot het resultaat gekomen is dat door de internet beperking in deze omgeving de ontwikkelingen in De Wolden  sterk beperkt word.  Doordat zo goed als alles tegenwoordig of in de toekomst geautomatiseerd gaat worden hebben de boeren een volwaardige internet verbinding nodig.

Volgens wethouder Jan ten Kate is het belangrijk om deze ontwikkeling niet te belemmeren en om een glasvezelspecialist in te schakelen voor een sterke verbinding te verkrijgen, dit is belangrijk omdat   de agrarische sector  in De Wolden voor veel banen zorgt.  Een internetverbinding is noodzakelijk voor een optimale bedrijfsuitvoering en voor technologische ontwikkelingen en op deze manier kan men het grote aantal banen hier behouden.

In de Wolden houden de bewoners al bijeenkomsten om meer informatie te  vergaren aan de geïnteresseerden en om nog meer mensen voorstander te maken voor het aanleggen van glasvezel.   Glasvezel wint meer en meer aan populariteit en is zoals u leest in dit artikel, van groot belang voor de economische ontwikkeling en niet alleen in de agrarische sector maar ook voor andere sector om deze ontwikkeling op gang te houden en zo  gebruik te kunnen maken van alle technologische ontwikkelingen.

Voor meer info : http://www.optinet.nl/