Looks 4 you
Dienstverlening

Collectieve arbeidsovereenkomst

De collectieve arbeidsovereenkomst (afgekort: Cao) is een typisch Nederlands idee wat gebaseerd is op het poldermodel. De collectieve overeenkomst wordt altijd zwart op wit gezet zodat afspraken niet tussentijds veranderd worden. In een cao staan afspraken over arbeidsvoorwaarden die gelden voor een geheel bedrijf of soms zelfs een volledige branche. Je kan in een collectieve arbeidsovereenkomst allerlei informatie vinden over overeenkomsten van bijvoorbeeld: loon, toeslagen, betaling van overwerk, vakantiedagen, werktijden, proeftijd en de regelingen met betrekking tot het seizoen. De Cao wordt vaak in goed overleg afgesloten door 1 of meerdere werkgevers en 1 of meerdere werknemersorganisaties zoals bijvoorbeeld vakbonden. Jouw vakbond kan jou dan ook precies vertellen wat er in de Cao staat.

In de wet is vastgelegd dat afspraken gemaakt in een cao gelijk aan of beter dan de wet moeten zijn. Je mag dus niet een cao afsluiten onder het minimumloon of zonder vakantiedagen. Verder is het wel zo dat een cao er voor zorgt dat werknemers beter beschermt zijn en dat ze gaan concurreren op kwaliteit en niet op kosten. Als de cao geld voor een volledige bedrijfstak dan is het ook verboden om hier naar beneden af te wijken. Bedrijven dienen zich aan de cao te houden omdat er anders oneerlijke concurrentie is. Er zijn 2 soorten Cao’s, de eerste is de Bedrijfstak Cao, dit is een afspraak die geld voor de volledige bedrijfstak bijvoorbeeld een complete bouw cao. Een bedrijfstak-cao wordt afgesloten tussen 1 of meer werkgevers of werkgeversorganisaties en 1 of meer werknemersorganisaties. De cao geldt alleen voor de bedrijven en werknemers die zijn vertegenwoordigd door de partijen die de cao hebben afgesloten. Zo geld de schilders cao voor alle schilders en de supermarkt cao voor alle supermarkt medewerkers. Het tweede type van collectieve arbeidsovereenkomsten is op ondernemingsniveau vastgelegd. Zo heeft de HTM een eigen cao en ook kent Sita zijn eigen collectieve arbeidsovereenkomst voor zijn afvalmanagers.

Voor meer info : http://www.cbbs.nl